Sosnowieckie przedszkolaki są ekologiczne [Zdjęcia]

Przedszkole Miejskie nr 34 w Sosnowcu zaprosiło na ścieżkę edukacyjną w juliuszowskim lesie dzieci z Przedszkola nr 51, Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Szkoły Podstawowej nr 36, aby poprzez zabawę i obcowanie z naturą poszerzały swoją wiedzę, ugruntowywały postawę proekologiczną wobec otaczającej przyrody.

Tropienie przyrody, obserwowanie flory i fauny z różnych perspektyw, szukanie czegoś zielonego, szorstkiego, miękkiego, twardego, nasłuchiwanie odgłosów, określanie ich zródła, kierunku, odczytywanie symboli, znaków, pokonywanie toru przeszkód odbywało się z aktywnym udziałem leśniczego Wiktora Krychowskiego, prof. dr hab. Marii Pulinowej organizatorki corocznych obchodów Dni Ziemi i wieloletniej propagatorki wiedzy ekologicznej oraz dyrekcji przedszkola Urszuli Seredyka i nauczycielek.

W czasie mityngu w lesie dzieci poznały piętrową budowę lasu, gatunki występujących drzew, zwierząt, leśnych szkodników i lekarza drzew. Badały zmysłami pień, korę, mech, kamienie, przytulały się do drzewa i słuchały ciekawostek przyrodniczych. Wszyscy zadowoleni z uśmiechem na ustach i życzliwością wobec siebie, pamiętając zaprezentowany na wstępie wiersz: pt.” Gdyby lasu nie było,,,”, ochoczo sprzątali las z porzuconych śmieci, segregowali je i z zapałem wymieniali kodeks przyjaciela przyrody: „Nie wolno…”

Każdy uczestnik mityngu otrzymał dyplom i książeczkę edukacyjną, a uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem.

Powiązane posty